CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 TẠI HÀ NỘI

    Số 26, Bùi Quốc khái, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

    Điện thoại: 18001286

    Website: foripharm.com.vn